Svininfluensan.

Hur vet man om man har drabbats?

Symtomen liknar dem man får av vanlig influensa, det vill säga plötslig feber och luftvägsproblem som snuva och hosta. Ont i kroppen, trötthet, huvudvärk och frossa är också typiska symtom. Vissa får även diarré och blir illamående. Bara ett laboratorietest kan besvara om det verkligen är den nya influensan A/H1N1 eller någonting annat, men alla som har symtom kommer inte att testas.

Vad gör jag om jag tror att jag är sjuk?

Stanna hemma, lindra symtomen med smärtstillande och feberdämpande läkemedel och undvik att smitta andra. Det tar ungefär en vecka att bli frisk.


Virushämmande läkemedel som Tamiflu och Relenza då?

De ska bara ges till personer i de medicinska riskgrupperna: personer med kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt-kärlsjukdom, svårinställd diabetes, nedsatt immunförsvar, hiv, gravida, barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar, barn under två år. Socialstyrelsen rekommenderar sjukvården att vara restriktiv med dessa läkemedel eftersom onödig användning kan leda till att viruset blir tåligare och utvecklar resistens.


När ska man söka vård för sig själv eller sina anhöriga?

Rådgör med sjukvårdsupplysningen. Vid förvärrade symtom, i synnerhet tecken på lunginflammation, kan det bli läge att ta sig till sjukhus.


När kommer vaccinet?

De första doserna väntas vara klara för leverans i september. Från och med i början eller mitten av november tros alla ha kunnat få åtminstone sin första dos av de två som krävs för fullgott skydd.


Kommer alla att kunna vaccinera sig?

Nej, inte äggallergiker eftersom vaccinet innehåller små mängder protein från hönsägg. Som det ser ut just nu är vaccinet heller inte testat på personer under 18 år eller gravida, men förhoppningen är att dessa säkerhetsprövningar ska vara klara till september när de första vaccindoserna tros vara klara för leverans. Gissningen är att alla från sex månader då ska kunna vaccineras men möjligen blir det alla från två år, beroende på hur lång säkerhetsprovningarna är gjorda. Vaccinet räcker till hela befolkningen.


Spädbarnen då, får de inget vaccin?

Man har ingen tidigare erfarenhet av att influensavaccinera barn under sex månader och därför, som det ser ut nu, låter man bli även denna gång. Barn som ammas får troligen ett visst skydd ändå, via antikroppar i modersmjölken.


Kan man bli sjuk trots vaccinet?

Ja, inget vaccin kan skydda precis alla. Men pandemivaccinet innehåller en särskilt immunstimulerande substans som gör att skyddseffekten blir lite högre än för ett vanligt influensavaccin. Dessutom gör vaccinet att symtomen blir lindrigare även om sjukdomen skulle bryta ut.


Ger vaccinet biverkningar?

Inga allvarliga, såvitt känt, och inget talar för att detta vaccin ska skilja sig mycket från det vanliga. Rodnad och svullnad vid injektionsstället är den vanligaste biverkningen. Vissa får lätt feber.


Blir jag kallad till vaccination eller måste jag själv söka upp vården?

Landstingen kommer att informera invånarna om vart de kan vända sig, exempelvis via annonser, hemsidor och massutskick. Arbetsgivare ska kunna ta hjälp av företagshälsovården för att vaccinera de anställda.


Vad kommer det att kosta?

Det får varje landsting bestämma. Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ge en rekommendation så att det ska bli så lika som möjligt över landet, och den tros landa på mellan 100 och 150 kronor per spruta (det krävs två för fullgott skydd) och kostnadsfrihet för personer i de medicinska riskgrupperna.


Hur många kommer att bli sjuka?

Cirka 20–40 procent av befolkningen insjuknar vid en pandemi, enligt tidigare erfarenheter. Socialstyrelsen har beräknat att mellan 400 000 och i värsta fall fem miljoner svenskar kan drabbas.


Hur farlig är den nya influensan?

Det är inte riktigt känt. Enligt siffrorna från de hittills hårdast drabbade länderna verkar dödligheten ligga kring 0,4 procent, alltså 4 döda på 1 000 smittade, vilket är ungefär som vid vanlig influensa. Dödligheten är dock förmodligen lägre eftersom alla fall av smitta inte upptäcks och rapporteras. Skillnaden jämfört med vanlig influensa är främst att många fler kommer att smittas, eftersom vi saknar naturlig immunitet mot infektionen.


Ger vaccinet skydd om viruset skulle förändra sig, mutera?

Förmodligen. En variant av det kommande vaccinet har testats mot fågelinfluensa och det har gett skydd mot ett brett spektrum av det viruset. Dessutom finns inga tecken på att A/H1N1 håller på att mutera. Det verkar tvärt om vara ett förhållandevis stabilt virus.


Med tanke på att viruset ger ganska mild sjukdom, är det inte bra att medvetet se till att bli smittad så tidigt som möjligt så att man är immun sedan om viruset skulle mutera?

Nej. Man ska inte underskatta den nya influensan. Vissa personer drabbas av svår sjukdom, främst virusorsakad lunginflammation, som i värsta fall är dödlig. Att medvetet utsätta sig och andra för smitta vore riskabelt. Även personer som är i grunden friska riskerar svår sjukdom, även om risken är liten.


Vart vänder man sig med frågor?

Sjukvårdsupplysningen kan alltid ge information. Ansvariga myndigheter har också öppnat en telefonlinje som är bemannad dygnet runt och nås på nummer 020-20 20 00.

Källor: Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet, Anders Lindblom, ordförande i Smittskyddsläkarföreningen (TT)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt | | Kommentera |
Upp